UHLÍKOVÁ STOPA V ZEMĚDĚLSTVÍ
A MOŽNOSTI DEKARBONIZACE