Udržitelné komerční nemovitosti, certifikace budov a možnosti udržitelného financování